KKV-k innovációs képességének fejlesztése

GINOP-Plusz-2.1.3-24

A GINOP-Plusz-2.1.3-24 program célja a mikro- és kisvállalkozások innovációs képességének erősítése Magyarországon. Az új technológiai és szervezeti megoldások bevezetésével a vállalkozások versenyképességét és hatékonyságát kívánja növelni. A program keretében jelentős pénzügyi támogatást nyújtanak, melynek segítségével a vállalkozások a legkorszerűbb innovációs fejlesztéseket valósíthatják meg.

Keretösszeg és időszak

 • Teljes keret: 75 milliárd Ft, ebből Budapest 15 milliárd Ft részesül.
 • 2024/2025 évi költségvetés: 40 milliárd Ft / 35 milliárd Ft

Támogatás összege és intenzitása

 • Támogatási összeg: Minimum 20 millió Ft, maximum 50 millió Ft
 • Intenzitás:
  • De minimis támogatás: az elszámolható költségek 70%-a
  • Eljárási és szervezési innováció: az elszámolható költségek 50%-a

Pályázók köre

 1. Mikro- és kisvállalkozások, amelyek:
  • Legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek.
  • Az utolsó lezárt üzleti évben az átlagos statisztikai állományi létszámuk legalább 3 fő volt.
  • Magyarországi székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok.
  • Az igényelt támogatás nem haladhatja meg az utolsó lezárt üzleti év saját tőkéjét.
  • A projekt összköltsége nem lépheti túl az utolsó lezárt üzleti év árbevételének 50%-át.
  • Az elmúlt 5 évben nem volt szabálytalanság miatt támogatói elállásuk.
  • Vállalják, hogy a projekt időtartama alatt legalább 6 hónapig egy női innovátort teljes munkaidőben foglalkoztatnak.
  • A támogatási kérelem benyújtása előtt részt vesznek a Nemzeti Innovációs Ügynökség Zrt. ingyenes innovációs tréningjén.

Támogatható tevékenységek

 • Önállóan támogatható:
  • Termelési és gyártási folyamatok innovációja
  • Marketing és értékesítési innovációk
  • Logisztikai innovációk
  • Szervezeti innovációk (ha az éves átlagos statisztikai állományi létszám az utolsó lezárt üzleti évben legalább 20 fő volt)
 • Önállóan nem támogatható:
  • Beruházások üzleti folyamat innovációhoz
  • Projektelőkészítési tevékenységek (pl. innovációs tanácsadás)
  • Projektet támogató tevékenységek (pl. projektmenedzsment, hardver beszerzés, kötelező nyilvánosság, rezsi)

Elszámolható költségek

 1. Projektelőkészítés: Innovációs folyamat átvilágításának díja (max. az összköltség 7%-a).
 2. Munkatársak költségei: Üzleti folyamat innovációs tevékenységenként 1-1 fő személyi ráfordítása (max. 900.000 Ft/hó).
 3. Szolgáltatások költségei: Innovációs tanácsadás meghatározott szakértői adatbázisból.
 4. Beruházások költségei: Új eszközök beszerzése (min. 1.000.000 Ft/db, max. az összköltség 70%-a).
 5. Felhőszolgáltatás: Minősített üzleti felhőszolgáltatás a Modern Vállalkozások Programja keretében.
 6. Projekt támogatása: Projektmenedzsment, hardver beszerzés, kötelező nyilvánosság, rezsi (a közvetlen költségek 7%-a).

Megvalósítás és előleg

 • Megvalósítási idő: 18 hónap
 • Előleg: A támogatás összegének maximum 30%-a

Területi korlátozások

 • Elérhetőség: Országos. A megvalósítási helyszínt 60 nappal a támogatási kérelem beadása előtt kell bejegyezni. Módosítás csak kivételes esetben, régión belül lehetséges.

Kötelező vállalások

 • A projekt eredményeként létrejött szellemi terméknek meg kell jelennie a támogatást igénylő éves beszámolójában.
 • A kedvezményezett egy főre eső bruttó hozzáadott értéke legalább 5%-kal növekedjen az alapévhez viszonyítva a projekt befejezését követő első vagy második lezárt üzleti évben.

Pályázati időszak

 • Benyújtási időszak: 2024. szeptember 3. – 2024. szeptember 30.

Visszahívást kérek a pályázattal kapcsolatban!